Podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej Rawicz-Osiek

W dniu dzisiejszym Starosta Rawicki Adam Sperzyński wraz z Wicestarostą Jakubem Morysonem podpisali umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego przez Gminę Rawicz i Pakosław.

Projekt pod nazwą ,,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" polegać będzie na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego.

W przetargu wyłoniono wykonawcę  robót budowlanych i opracowania dokumentacji budowlanej, którym zostało konsorcjum firm: P.H.U. "CHOD-DRÓG" Andrzejewski Przemysław z Krobi w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

Całkowita długość trasy wyniesie ok. 21 km. Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Całkowita wartość projektu      25.254.017,80 PLN

Kwota dofinansowania             17.521.376,58 PLN

Wkład własny:

  • Powiat Rawicki: 2.688.651,90 PLN
  • Gmina Rawicz: 3.382.459,57 PLN
  • Gmina Pakosław: 1.661.529,75 PLN

Kwota dofinansowania z WRPO 2014+  zostanie pomniejszona o koszt zrealizowanego odcinka drogi powiatowej Rawicz-Dubin w miejscowości Szymanowo.

Termin opracowania dokumentacji: do 30 czerwca 2020 r.

Wykonanie robót budowlanych: do 30 września 2021 r.

Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Rawicz oraz Pakosław.

Fot. Powiat Rawicki

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00