PORZĄDEK OBRAD KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 23 kwietnia (poniedziałek) br. o godz. 08:00 w sali narad Starostwa Powiatowego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Przyjęcie protokołu przez członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2017 roku i planie robót na drogach w 2018 roku, oraz o stanie dróg powiatowych.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2025" za rok 2017.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2025".
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno - pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018 - 2027.
 11. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2017.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00