Rada Powiatu

Rada Powiatu Rawickiego VI Kadencji

Przewodniczący - Roman Sidor
Wiceprzewodniczący - Maciej Jagodziński
Wiceprzewodniczący - Paweł Matysiak

Radni:  Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Agata Roszak, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś

Szczegółowe informacje: http://bip5.wokiss.pl/rawiczp/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-powiatu.html

Zapewnieniem obsługi administracyjnej Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu zajmuje się Biuro Rady Powiatu - tel. 65 546 51 06, e-mail: biurorady@powiatrawicki.pl

Interpelacje i zapytania Radnych Rady Powiatu Rawickiego

Wykaz Interpelacji i Zapytań Rady Powiatu Rawickiego

Transmisje obrad sesji Rady Powiatu

Link

Protokoły z sesji Rady Powiatu Rawickiego

Archiwalne protokoły

Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3.03.2016 r.

Protokół z XV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24.03.2016 r.

Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28.04.2016 r.

Protokół z XVII  sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19.05.2016 r.

Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.06.2016 r.

Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28.07.2016 r.

Protokół z XX sesji Rady Powiat Rawickiego z dnia 12.09.2016 r.

Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21.09.2016 r.

Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27.10.2016 r.

Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24.11.2016 r.

Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22.12.2016 r.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26.01.2017 r.

Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23.02.2017 r.

Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017 r.

Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27.04.2017 r.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25.05.2017 r.

Protokół z XXX sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.06.2017 r.

Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 03.08.2017 r.

Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28.09.2017 r.

Protokół z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12.10.2017 r.

Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26.10.2017 r.

Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23.11.2017 r.

Protokół z XXXVI z sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21.12.2017 r.

Protokół z XXXVII z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 11.01.2018 r.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25.01.2018 r.

Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22.02.2018 r.

Protokół z XL sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018 r.

Protokół z XLI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26.04.2018 r.

Protokół z XLII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24.05.2018 r.

Protokół XLIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22.06.2018r.

Protokół XLIV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20.09.2018 r.

Protokół XLV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18.10.2018 r.

Protokół z I sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22.11.2018 r.

Protokół z II sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 13.12.2018 r.

Protokół z III sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28.12.2018 r.

Protokół z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31.01.2019 r.

Protokół z V sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28.02.2019 r.

Protokół z VI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28.03.2019 r.

Protokół z VII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12.04.2019 r.

Protokół z VIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26.04.2019 r.

Protokół z IX sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.05.2019 r.

Protokół z X sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27.06.2019 r.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.08.2019 r.

Protokół z XII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26.09.2019 r.

Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24.10.2019 r.

Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31.10.2019 r.

Protokół z XV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.11.2019 r.

Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20.12.2019 r.

Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20.01.2020 r.

Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.01.2020 r. 

Protokół z XIX  sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27.02.2020 r.

Protokół z XX sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.04.2020 r.

Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia  29.06.2020 r.

Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 06.08. 2020 r.

Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 10.09.2020 r.

Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.10.2020 r.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27.11.2020 r.

Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18.12.2020 r.

Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.12.2020 r.

Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia z 28.01.2021 r.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25.02.2021 r. 

Protokół z XXX sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25.03.2021 r.

Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28.04.2021 r. 

Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28.05.2021 r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24.06.2021 r.

Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3.08. 2021 r.

Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3.09. 2021 r.

Protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.09.2021 r.

Protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28.10.2021 r.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25.11.2021 r.

Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23.12.2021 r.

Protokół z XL sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20.01.2022 r.

Protokół z XLI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 03.03.2022 r.

Protokół z XLII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31.03.2022 r.

Protokół z XLIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28.04.2022 r.

Protokół z XLIV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26.05.2022 r.

Protokół z XLV sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20.06.2022 r.

Protokół z XLVI sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.06.2022 r.

Protokół z XLVII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12.08.2022 r.

Protokół z XLVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.09.2022 r.

Protokół z XLIX Sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27.10.2022 r.

Protokół  z L Sesji Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24.11.2022 r.

Protokół z LI Sesji Rady Powiatu Rawickiego z dn. 22.12.2022 r.

Protokół z LII Sesji Rady Powiatu Rawickiego z dn. 12.01.2023 r.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00