Starostwo

Władze Starostwa Powiatowego w Rawiczu

 

Starosta Rawicki – Adam Sperzyński
tel. 65 546 22 11 (sekretariat)
e-mail: a.sperzynski@powiatrawicki.pl

Wicestarosta – Jakub Moryson
tel. 65 546 22 11 (Sekretariat)
e-mail: j.moryson@powiatrawicki.pl

Sekretarz Powiatu – Izabela Sarnowska
tel. 65 546 51 22
e-mail: i.sarnowska@powiatrawicki.pl

Skarbnik Powiatu – Barbara Noga
tel. 65 546 51 33
e-mail: b.noga@powiatrawicki.pl

 

Struktura organizacyjna:

Audytor wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny – Alina Janowicz

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 30

e-mail: a.janowicz@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 36

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 23

e-mail: obywatelski@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 37

Kierownik Biura – Robert Kozal

Biuro Prawne

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 21

e-mail: biuroprawne@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 05

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 10

e-mail: h.biernat@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 06

Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: u.stefaniak@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 23

Główny specjalista – Urszula Stefaniak

Wydział Finansów

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: b.noga@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 33 – Skarbnik Powiatu – Naczelnik Wydziału
tel. 65 546 51 34
tel. 65 322 40 07 – Kasa bud. A
tel. 65 546 51 35 – Główny księgowy
tel. 65 546 51 26 – Kasa bud. B

Pracownicy urzędują w pokojach nr 1, 26, 27, 28 (Budynek A), 2 (Budynek B)

Skarbnik Powiatu – Naczelnik Wydziału – Barbara Noga

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
Pracownicy urzędują w pokojach nr 13, 14, 15, 19, 20

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl

tel. 65 545 21 60 – Naczelnik
tel. 65 545 42 12
tel. 65 545 17 83
tel. 65 546 11 09 – Geolog Powiatowy

Naczelnik Wydziału – Ewa Kośmider

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: geodezja@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 10 – Naczelnik
tel. 65 546 51 11 – Gospodarka nieruchomościami
tel. 65 546 51 12 – Ewidencja gruntów
tel. 65 546 51 13 – Ewidencja gruntów
tel. 65 546 51 15 – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
tel. 65 546 51 16 – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
tel. 65 546 51 17 – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Pracownicy urzędują w pokojach nr 3, 4, 5, 23A, 24, 25

Naczelnik Wydziału – Janusz Turek

Wydział Komunikacji i Dróg

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
Pracownicy urzędują w pokojach nr 1, 9, 11

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 52 99 – Naczelnik
tel. 65 546 51 27 – Prawo jazdy
tel. 65 545 32 99 – Rejestracja pojazdów

Naczelnik Wydziału – Agnieszka Adamczak

Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pracownicy urzędują w pokojach nr 2, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 23

e-mail: sekretarz@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 22 – Sekretarz Powiatu – Naczelnik Wydziału
tel. 65 546 51 14 – Punkt Obsługi Interesantów
tel. 65 546 51 06 – Biuro Rady Powiatu
tel. 65 546 51 07 – Kadry
tel. 65 546 51 29 – Zamówienia Publiczne|
tel. 65 546 51 04 – Informatyk
tel. 65 546 51 08
tel. 65 546 22 11 – Sekretariat

Sekretarz Powiatu – Naczelnik Wydziału – Izabela Sarnowska

Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pracownicy urzędują w pokojach nr 31, 33, 34

e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 28 – Naczelnik
tel. 65 546 51 30
tel. 65 546 51 39
tel. 65 545 24 68

Naczelnik Wydziału – Maria Wojtkowiak

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: zon@powiatrawicki.pl

tel. 65 545 35 05

Przewodniczący Zespołu: Justyna Skrzypek

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00