jednostki

Władze Starostwa Powiatowego w Rawiczu

 

Starosta Rawicki - Adam Sperzyński
tel. 65 546 22 11 (sekretariat)
e-mail: a.sperzynski@powiatrawicki.pl

Wicestarosta - Jakub Moryson
tel. 65 546 22 11 (Sekretariat)
e-mail: j.moryson@powiatrawicki.pl

Sekretarz Powiatu - Izabela Sarnowska
tel. 65 546 51 22
e-mail: i.sarnowska@powiatrawicki.pl

Skarbnik Powiatu - Barbara Noga
tel. 65 546 51 33
e-mail: b.noga@powiatrawicki.pl

 

Struktura organizacyjna:

Audytor wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny - Alina Janowicz,
Audytor Wewnętrzny - Marlena Wójcińska

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 29

e-mail: a.janowicz@powiatrawicki.pl
e-mail: m.wojcinska@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 36

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podinspektor: Halina Szczeszek
Główny Specjalista: Marcin Stoiński

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 22

e-mail: obywatelski@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 37

 

Biuro Prawne

Radca Prawny - Krzysztof Pietrzak
Radca Prawny - Krzysztof Bojarczuk

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 25

e-mail: biuroprawne@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 05

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  - Honorata Biernat

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 10

e-mail: h.biernat@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 06

Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli

Główny specjalista

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail:
tel. 65 546 51 23

 

Wydział Finansów

Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału - Barbara Noga

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: b.noga@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 33 - Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału
tel. 65 546 51 34
tel. 65 546 51 35 - Główny księgowy

Pracownicy urzędują w pokojach 26, 27, 28 (Budynek A - Rynek 17)

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Cieplik

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl

tel. 65 545 21 60 - Naczelnik
tel. 65 545 42 12
tel. 65 545 17 83
tel. 65 546 11 09 - Geolog Powiatowy - Robert Gelmuda

Pracownicy urzędują w pokojach nr 13, 14, 15, 19, 20 (Budynek B - Dąbrowskiego 2)

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Janusz Turek

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: geodezja@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 10 - Naczelnik
tel. 65 546 51 11 - Gospodarka nieruchomościami
tel. 65 546 51 12 - Ewidencja gruntów
tel. 65 546 51 13 - Ewidencja gruntów
tel. 65 546 51 15 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
tel. 65 546 51 16 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
tel. 65 546 51 17 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Pracownicy urzędują w pokojach nr 3, 4, 5, 23A, 24, 25 (Budynek A - Rynek 17)

 

Wydział Komunikacji i Dróg

Naczelnik Wydziału - Agnieszka Adamczak

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 52 99 - Naczelnik
tel. 65 546 51 27 - Prawo jazdy
tel. 65 545 32 99 - Rejestracja pojazdów

Pracownicy urzędują w pokojach 1,9,11 (Budynek B - Dąbrowskiego 2)

 

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Powiatu - Naczelnik Wydziału - Izabela Sarnowska

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pracownicy urzędują w pokojach nr 2, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21,

e-mail: sekretarz@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 22 - Sekretarz Powiatu - Naczelnik Wydziału
tel. 65 546 51 14 - Punkt Obsługi Interesantów
tel. 65 546 51 06 - Biuro Rady Powiatu
tel. 65 546 51 07 - Kadry
|tel. 65 545 24 68 - Organizacje pozarządowe
tel. 65 546 51 04 - Informatyk
tel. 65 546 51 08
tel. 65 546 22 11 - Sekretariat

Pracownicy urzędują w pokojach nr 2, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 32 (Budynek A - Rynek 17)

Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju

Naczelnik Wydziału - Katarzyna Łęcka

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 28 - Naczelnik
tel. 65 546 51 30
tel. 65 546 51 39

Pracownicy urzędują w pokojach nr 31, 33, 34 (Budynek A - Rynek 17)

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący Zespołu: Justyna Skrzypek

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: zon@powiatrawicki.pl

tel. 65 545 35 05

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00