Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu odbyła się uroczystość powiatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wśród gości wydarzenia byli między innymi: Starosta Rawicki Adam Sperzyński, wicestarosta Jacek Gwizdek, Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego - Ireneusz Młynek, wiceburmistrz Rawicz - Paweł Szybaj, burmistrz Jutrosina - Zbigniew Koszarek, wójt Pakosławia - Kazimierz Chudy, zastępca dyrektora Delegatury w Lesznie Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Karol Skowronek, ppłk Wojciech Czerechowski z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, komendanci rawickiej policji i straży, a także rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz nauczyciele - emeryci.

Dyrektor Łucja Dera w swym przemówieniu nawiązała do historii Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego, mieszczącego się w murach I LO w Rawiczu oraz do tradycji Rawickiego Korpusu Kadetów. Złożyła wszystkim zebranym pracownikom oświaty serdeczne życzenia, a władzom organu prowadzącego podziękowała za okazywaną pomoc. W kolejnym punkcie okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Rawicki, który wymienił inwestycje realizowane na rzecz oświaty w powiecie rawickim oraz podkreślał istotę roli nauczyciela. Podobnie uczynili Karol Skowronek i Grażyna Kośmider. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, a tuż po nim głos zabrał wicestarosta Jacek Gwizdek, który nawiązał w swoich słowach do tradycji Rawickiego Korpusu Kadetów. Następnie klasa mundurowa, która funkcjonuje w I LO od września bieżącego roku szkolnego, złożyła ślubowanie.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród Zarządu Powiatu Rawickiego, ślubowania i wręczenia aktu nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wręczenia listów gratulacyjnych nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Stypendia specjalne oraz za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe odebrali również uczniowie. Dyrektor szkoły również wręczyła dyplomy i nagrody wyróżnionym pracownikom, uczniom - stypendium dyrektora, a laureatom konkursu o "Historii Seminarium Nauczycielskiego i I LO w Rawiczu" nagrody. Nagrodzeni złożyli kwiaty pod pamiątkowymi tablicami na murach szkoły i sali sportowej. Następnie młodzież przedstawiła montaż liryczno-muzyczny, w którym popisała się kunsztem recytatorskim, wokalnym i muzycznym.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Den Lo Edited
1
2
3
4
5
7
13
12
11
10
9
8
14
15
16
17
18
19
24
23
22
21a
21
20
25
26
27
28
29
30
36
35
34
33
32
31
37
38
39
41
40
42
48
47
46
45
44
43
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Tagi: , , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00