PROJEKT „CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSKA 2020” REALIZOWANY W RAWICKIM ZSZ!

Od września 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu realizowany będzie projekt "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020" w ramach IV edycji projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.3. Kształcenie ogólne). Projekt ten skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W ramach przedsięwzięcia, dla którego instytucją zarządzającą jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, między innymi: w szkole zainstalowana zostanie sieć bezprzewodowa wraz z całą infrastrukturą informatyczną, dla nauczycieli zorganizowane zostaną szkolenia specjalistyczne, dla uczniów zaś prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Duży sukces, jakim jest zakwalifikowanie rawickiego Zespołu Szkół Zawodowych do realizacji niniejszego projektu, wpisuje się w strategię nowoczesnego rozwoju placówki oraz dostosowania jej funkcjonowania do edukacyjnych standardów europejskich.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00