Projekt rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym

Zachęcamy do udziału w projekcie "Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim". 

Projekt będzie trwał 3 lata. Realizowany jest od marca 2019 r., natomiast od czerwca organizowane są dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne trwające 10 dni roboczych. Skierowany jest do osób z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 5-21 lat z naszego województwa, których stan zdrowia pozwala na tego typu rehabilitację.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z 2 cyklów rehabilitacji w ciągu roku, a maksymalnie 6 cyklów w ciągu realizacji całego 3 letniego okresu trwania projektu. Ponadto osoby mieszkające ponad 30 km od Szpitala będą miały zapewniony nocleg wraz z opiekunem oraz transport.

Cykl rehabilitacyjny składa się z:

  • konsultacji specjalisty,
  • badań diagnostycznych (ocena stanu, przystosowanie cyklu rehabilitacyjnego do indywidualnych potrzeb),
  • rehabilitacji (ćwiczenia ogólnousprawniające, sesje terapii chodu z zastosowaniem zrobotyzowanych technologii takich jak np. egzoszkielet, lokomat, Zero-G, wirtualna rzeczywistość, bieżnie podwieszane, platformy stabilometryczne i balansometryczne),
  • zajęć w basenie (hydroterapia),
  • zajęć z psychologiem, pedagogiem.

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych, w trakcie każdego turnusu rehabilitacyjnego prowadzone są szkolenia dla rodziców. Opiekunowie mają możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu mózgowego porażenia dziecięcego, prowadzenia rehabilitacji oraz zastosowania zaopatrzenia ortopedycznego.

Dwa razy w roku organizowane są kursy dla fizjoterapeutów, którzy na co dzień prowadzą terapię pacjentów objętych programem. Szkolenia, oprócz wdrażania aktualnej wiedzy z zakresu rehabilitacji, mają stanowić podstawę do kontynuacji terapii z zakresu funkcji chodu w miejscu zamieszkania pacjenta.

Informacje niezbędne do zgłoszenia uczestnika dostępne na stronie: www.projektmpd.orsk.ump.edu.pl

Więcej informacji: Informacje - mózgowe porażenie dziecięce

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0001/18

Wartość projektu: 19 287 677,00

Poziom dofinansowania: 18 287 677,00

Wkład własny: 1 000 000,00

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 196 r. 135/147
tel. +48 61 83 10 386

 

 

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00