Przygotowania do praktyk zawodowych w Portugalii

Jeszcze przed wakacjami w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu odbyło się spotkanie organizacyjno - informacyjne z rodzicami i uczestnikami wyjazdu na zagraniczne praktyki do Portugalii. Odbędą się one w ramach projektu "Aktywny Europejczyk - kompetentny zawodowiec"  finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Na praktyki wyjedzie 16 osób kształcących się w zawodzie technik ekonomista, do Lizbony w terminie od 16 września do 4 października 2019 r.

W spotkaniu wzięli udział: koordynatorki projektu Renata Uźniak i Alicja Stachowska,  nauczyciele, którzy będą opiekunami uczniów za granicą, nauczyciel języka angielskiego Magdalena Psarska, nauczyciel przedmiotów zawodowych Beata Glura, oraz rodzice i uczniowie. Uczestnicy zostali zapoznani z ideą programu POWER, organizacją wyjazdu, programem praktyk, a także przedstawiono im regulamin stażu. Dodatkowo uczniowie podpisywali umowę o staż, zawierającej niezbędne informacje oraz regulacje prawne dotyczące przebiegu praktyk za granicą. Stażyści dowiedzieli się w jaki sposób należy dokumentować przebieg stażu, jakie otrzymają certyfikaty oraz jak wygląda procedura oceniania w ramach systemu ECVET. Koordynatorki przedstawiły także warunki bytowe w Lizbonie, plan wycieczek turystycznych realizowanych podczas pobytu młodzieży, szczególnie w weekendy.

Fot. przekazane przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00