Przypominamy – od 1 stycznia 2017 r. możliwe przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe

Od nowego roku weszły w życie ostatnie już zapisy nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach, uchwalonej jesienią 2015 r. Pozwolą ona na przekształcanie się stowarzyszeń zwykłych w stowarzyszenia rejestrowe. Przypominamy przepisy i wyjaśniamy, których ZWYKŁYCH stowarzyszeń dotyczy ta możliwość.

Przepisy ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw wchodziły w życie w trzech momentach. Najwięcej z nich zaczęło obowiązywać 20 maja 2016 r.

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ostatnia zmiana z nowelizacji. Wprowadza możliwość przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenia rejestrowe (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym).

NOWE stowarzyszenie zwykłe - przypominamy

Możliwość, która pojawia się 1 stycznia 2017 r. dotyczy tylko nowych stowarzyszeń zwykłych, to znaczy stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu znowelizowanej ustawy. Mogą to być:

nowe stowarzyszenia zwykłe, czyli takie które powstały po 20 maja 2016 r. (po tej dacie zgłosiły się do ewidencji i uzyskały wpis), jak również stowarzyszenia zwykłe działające przed 20 maja 2016, ale znajdujące się już w nowej ewidencji - czyli takie, które się "przerejestrowały".

Po co przekształcać stowarzyszenie zwykłe w rejestrowe

Od maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe mają nowe możliwości działania. We własnym imieniu nabywają prawa i zaciągają zobowiązania. Mogą ubiegać się o dotacje, rejestrować status pożytku publicznego i zbierać 1 procent. Powołują zarządy i organy kontroli wewnętrznej (choć nie muszą). W wielu przypadkach - jeśli tylko członkowie wykażą się aktywnością, pomysłowością i wytrwałością - będą działać niemal jak "poważniejsze" stowarzyszenia rejestrowe.

Korzystając z nowych uprawnień, stowarzyszenie zwykłe może okrzepnąć i "dorobić się": zgromadzić zespół, zebrać doświadczenie realizując projekty, zyskać zaufanie w lokalnym środowisku. Dla takiej organizacji formuła stowarzyszenia zwykłego może stać się ograniczająca. I tu właśnie pojawia się możliwość przekształcenia w bardziej rozwiniętą formę stowarzyszenia - stowarzyszenie rejestrowe. Co ważne: bez zerwania ciągłości działań stowarzyszenia.

Co zyska stowarzyszenie zwykłe przekształcając się w rejestrowe? Czego nie mogło jako stowarzyszenie zwykłe, a może jako rejestrowe?

Stowarzyszenie rejestrowe może:

Za to obowiązkowo będzie musiało powołać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (jako stowarzyszenie zwykłe mogło to zrobić, ale nie musiało). Musi też mieć co najmniej 7 członków (jako stowarzyszenie zwykłe mogło działać z minimum 3 członkami).

Więcej informacji na stronie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00