Realizacja projektu

Przypomnijmy sobie zakończenie roku szkolnego w rawickim liceum

Jak w każdej szkole, tak i w rawickim liceum uroczystą akademią zakończono rok szkolny  2017/2018. Była to okazja do podsumowania wielu działań uczniów i nauczycieli, było dużo podziękowań i mnóstwo powodów do radości. Łucja Dera - Dyrektor szkoły w swym przemówieniu określiła miniony rok szkolny czasem wytężonej pracy i wysiłku, ale także sukcesów,  doświadczeń i przeżyć oraz  radości i satysfakcji.

51 uczniów otrzymało promocję do kolejnej klasy z wyróżnieniem, a najwyższą średnią ocen - 6,0 uzyskała Oliwia Maciejak. W rankingu klas najwyższą średnią ocen i najlepszą frekwencję uzyskała klasa IA o profilu matematycznym.  Uczniowie za bardzo dobre oceny w nauce, 100% frekwencję, sukcesy w konkursach i zawodach oraz innych przedsięwzięciach i projektach otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

W uroczystości wzięli udział także zaproszeni goście: Starosta Rawicki Adam Sperzyński, Przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Kośmider oraz Rodzice działający w prezydium Rady Rodziców. Zaproszeni goście w swych przemówieniach również gratulowali uczniom i nauczycielom osiągniętych sukcesów oraz życzyli udanych wakacji.

Informacja i foto przekazana przez I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

 

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00