Radni zatwierdzili Program współpracy powiatu z NGO na 2020 rok

Podczas dzisiejszej sesji Radni przyjęli Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020.

Poniżej zamieszczono Uchwałę Rady Powiatu Rawickiego, Program oraz opinię Powiatowej rady działalności Pożytku Publicznego.

  1. Uchwała Rady Powiatu Rawickiego
  2. Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  3. Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu
  4. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 r.

 

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00