Sesja Rady Powiatu Rawickiego z nową technologią

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której ppłk Zbigniew Pruski - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lesznie wręczył ryngraf "Pracodawca zasłużony dla obronności państwa" Tomaszowi Cieślakowi - Prezesowi Zarządu Spółki RFWW RAWAG Spółka z o.o. w podziękowaniu za dotychczasową współpracę firmy z administracją wojskową na rzecz obronności państwa.
Po raz pierwszy w tej kadencji radni procedowali za pomocą programu eSesja. Jest to narzędzie do przygotowywania porządków obrad, drukowania dokumentów sesyjnych, elektronicznego powiadamiania Radnych, a także pozwala na proste i intuicyjne głosowanie przy użyciu urządzeń elektronicznych. W ten sposób radni zgłaszają się również do zabrania głosu. Łączna wysokość nakładów poniesionych w związku ze zmianą przepisów to ponad 45 tys. zł. Wykorzystywany sprzęt stanowi własność Powiatu Rawickiego i będzie on użyczony każdemu radnemu na okres kadencji.

Radni wysłuchali informacji Starosty o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, a także podjęli m.in. uchwały w sprawie akceptacji harmonogramu dostosowania Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto przyjęli roczne sprawozdanie ze swojej działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim, a także sprawozdania z realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 - 2020" za rok 2017.

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00