Szkolenie ? umowy cywilnoprawne

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie  zaprasza w dniu 30 marca 2016 r. na szkolenie z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych.

Program szkolenia:

 1. Swoboda umów przy zawieraniu umów cywilnoprawnych
 • Język umowy
 • Waluta umowy
 • Podpis na rachunku ? konieczność czy wygoda
 1. Umowa zlecenia a stosunek pracy
 • Cechy stosunku o pracę
 • Zakaz zawierania umów cywilnoprawnych na warunkach umowy o pracę
 • Urlopy
 • Świadczenia BHP
 • Podróże służbowe
 1. Dzieło a zlecenie
 • Konstrukcja umowy zlecenia
 • Konstrukcja umowy o dzieło
 • Jak zawierać umowy o dzieło
 1. Kiedy ZUS podważy umowę o dzieło
 • Rola protokołu pokontrolnego
 • Argumenty stosowane przez ZUS
 • Minimalizacja ryzyka uznania działa za zlecenie
 1. Składki ZUS od umów zlecenia w 2016 r.
 • Podstawa wymiaru składek
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych w 2016 r.
 • Umowy z własnym pracodawcą lub wykonywane na jego rzecz
 • Umowy z uczniami i studentami do lat 26
 • Zlecenie będące jedynym tytułem ubezpieczeniowym
 • Dwie i więcej umów zlecenia
 • Umowa zlecenia a działalność gospodarcza
 • Oświadczenia, zaświadczenia i inne dowody dokumentujące sytuację zleceniobiorcy
 1. Zarząd i rada nadzorcza
 • Kontrakty menedżerskie
 • Formy zatrudnienia zarządu
 • Formy zatrudnienia rady nadzorczej
 • Składki ZUS
 1. Umowy w ramach działalności gospodarczej
 • Samozatrudnienie
 • Umowy w ramach działalności gospodarczej i równolegle do niej
 • Oświadczenia wykonawcy umowy o zakresie działalności
 1. Wypłata wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych a PIT
 • Przychody
 • Koszty procentowe i kwotowe
 • Koszty autorskie
 • Wypłaty bez kosztów uzyskania przychodów (konkursy, wypłaty, umowy do 200 zł, świadczenia bez podatku)
 1. Zajęcia komornicze
 • Zasady dokonywania potrąceń z umów cywilnoprawnych
 • Czy przy umowach cywilnoprawnych są kwoty wolne od potrąceń

Wykładowca:

Paweł Ziółkowski - posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Data:  30 marca 2016 roku, od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:

- 418,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w - wysokości 20,00 i 40,00 zł
- 393,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
- 369,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
- 492,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.riph.pl  do dnia 21.03.2016 roku.

Tagi: , , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00