Wpisy otagowane jako ‘konkurs’

konkurs,statystyka

Ogólnopolski Konkurs Statystyczny

Już po raz kolejny pod Patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej odbył się Ogólnopolski Konkurs Statystyczny. Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, których prace zajęły ex-aequo IV miejsce w Polsce. 

Czytaj dalej

fryzjer,konkurs

POWIATOWY KONKURS FRYZJERSKI

Początkiem czerwca w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu odbył się Otwarty Powiatowy Konkurs Fryzjerski. Został on zorganizowany z myślą o uczniach, którzy chcą zaprezentować i sprawdzić swoje umiejętności fryzjerskie oraz pokazać swoją kreatywność i nowatorskie pomysły na wykonanie stylizacji. 

Czytaj dalej

konkurs

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

W dniu 16 maja br. odbył się XXV Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – etap powiatowy. Jego celem było przybliżenie młodzieży szkół podstawowych wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą samorządności. 

Czytaj dalej

finał,konkurs

Posumowanie konkursu matematycznego

W siedzibie Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom VI Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego „Matgura”. 

Czytaj dalej

konkurs

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, który miał na celu sprawdzenie wiedzy uczestników i wyłonienie najlepszych z nich. 

Czytaj dalej

konkurs

„Palić, nie palić oto jest pytanie?”

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawiczu odbył się etap powiatowy konkursu pt. „Palić, nie palić oto jest pytanie?”. Jego celem było m.in. poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy. 

Czytaj dalej

konkurs

„Matematyka w zastosowaniach”

W leszczyńskim Ratuszu odbył się finał XII edycji konkursu „Matematyka w zastosowaniach”, którego celem była popularyzacja tematyki związanej z szeroko pojętymi zastosowaniami matematyki szkolnej, rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, podnoszenie poziomu stosowania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów praktycznych z różnych dziedzin. 

Czytaj dalej

konkurs

KONKURS WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego był organizatorem Konkursu Wiedzy Psychologicznej, którego celem było pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii funkcjonowania człowieka i jego relacji ze środowiskiem. 

Czytaj dalej

ekologia,konkurs,uczniowie

XXVI Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie odbył się XXVI Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej. Wzięli w nim udział również uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu.

Czytaj dalej

finał,konkurs

„Znam moje miasto”

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Rawiczu odbył się finał konkursu historycznego pn. „Znam moje miasto”. Wzięli w nim udział najlepsi uczniowie ze szkół z terenu gminy Rawicz, wyłonieni w eliminacjach szkolnych. 

Czytaj dalej

konkurs

Konkurs przyrodniczy

Już po raz kolejny w Poznaniu odbył się etap wojewódzki Konkursu Przyrodniczego Salamandra dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA. 

Czytaj dalej

konkurs,organizacje pozarządowe,zadania publiczne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2018

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego określonych w Uchwale Nr XXXV/269/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018?.

Czytaj dalej

konkurs,ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Rawickiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2018 r. z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00