Własny biznes

Po raz pierwszy w tym roku w Starostwie Powiatowym w Rawiczu zorganizowano spotkanie, pod czas którego wręczono certyfikaty potwierdzające otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dziesięciu osobom przyznano ogółem 138.014,82 zł, osiem osób otrzymało wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ w wysokości 103.986,45 zł, a kolejne dwie osoby skorzystają z dofinansowania z Funduszu Pracy w kwocie 22.000,00 zł. Cztery osoby otrzymają środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej wysokości 56.400,00 zł

Spotkanie rozpoczął Starosta Adam Sperzyński gratulując przyszłym przedsiębiorcom inicjatywy podjęcia działalności gospodarczej, życzył także efektywnego wykorzystania przyznanych środków i wielu sukcesów na tym polu, po czym dokonano wręczenia dokumentów potwierdzających przyznanie dotacji.

Podczas spotkania pracownik Powiatowego Urzędu Pracy omówił przebieg realizacji umów, natomiast przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Inspektorat w Rawiczu szczegółowo przedstawił zasady prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przyszli przedsiębiorcy zamierzają przeznaczyć otrzymane środki na uruchomienie przedsięwzięć w następujących dziedzinach: usługi inżynieryjne i doradztwo techniczne, geodezyjno-kartograficzne, elektryczne, ogólnobudowlane, ślusarskie, krawieckie,  fryzjerskie, sprzedaż nieruchomości, produkcja wyrobów z drewna, kora i słomy oraz handel, mechanika pojazdowa, mobilny bar - food truck, serwis mebli i urządzeń gastronomicznych.

Na posiedzeniu Komisja Opiniująca rozpatrzyła 19 wniosków złożonych przez przedsiębiorców na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zostanie utworzonych 6 stanowisk na łączna kwotę 84.000,00 zł, z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstaną 3 miejsca pracy  (40.500,00 zł), natomiast z Funduszu Pracy 1 stanowisko na kwotę 11.000,00 zł.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00