Wnioski na usuwanie azbestu

Ruszył nabór wniosków na likwidację wyrobów budowlanych zawierających azbest. Starostwo Powiatowe w Rawiczu uzyskało dofinansowanie na realizację tego zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a część środków zostanie dołożona również z budżetu powiatu. Łącznie będzie to 158 tys. zł.


Finansowaniu podlegają koszty związane z usuwaniem (demontażem) elementów obiektów budowlanych zawierających azbest, zabezpieczeniem folią, przygotowaniem do transportu i załadunkiem, transportem i przekazaniem odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.


Zgodnie z przyjętym regulaminem, koszty poniesione przez powiat nie mogą przekroczyć 5.000 zł na jednego wnioskodawcę, którymi mogą być: osoby fizyczne, rolnicy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz stowarzyszenia ogrodowe. Warunkiem jest lokalizacja nieruchomości na terenie powiatu.


Formularze wniosku można pobrać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Rawiczu (Wały J. Dąbrowskiego 2) oraz ze strony internetowej www.powiatrawicki.pl. Są one przyjmowanie do 29 kwietnia i będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00