Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 kwietnia br. (czwartek) o godz. 09:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2019.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2019.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania podmiotu wykonującego zadania Centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Rawicki o wsparcie finansowe zadania pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski?" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w Poddziałaniu 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00