Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 października (piątek) br. o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad Komisji.
3) Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
4) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2020 rok.
5) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2031.
6) Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego.
7) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020.
8) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce".
9) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla Powiatu Przemyskiego na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowo - mostowej zniszczonej na skutek powodzi w czerwcu 2020 roku.
10) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
11) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
12) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
13) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie w sprawie Apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nieodrzucania poprawki Senatu RP wprowadzającej obowiązek znakowania psów.
14) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Rawicza dotyczącej uciążliwego nagłośnienia.
15) Wolne głosy i wnioski.
16) Zakończenie.
 
Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.
 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00