spólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego - 18 grudnia 2020 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 21 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie Uchwały budżetowej na 2021 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021 - 2032.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2021 roku.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2030".
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu pn. "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Priorytet II "Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne".
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok.
 9. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00