Flaga Powiatu Rawickiego

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 28 stycznia br. (czwartek) o godz. 14:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021 - 2032.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXVI/203/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia Zamawiającego, który będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub udzielenia zamówień na rzecz wskazanych podmiotów.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2020 roku.
 9. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2020 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie petycji mieszkańców Janowa, Jezior, Stasina i Szkaradowa.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00