XLI sesja Rady Powiatu Rawickiego za nami

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił informację z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

Radni przyjęli informację o wykonaniu planu robót w 2017 roku i planie robót na drogach w 2018 roku, oraz o stanie dróg powiatowych oraz sprawozdanie z realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2025" za rok 2017.

Ponadto podjęli m.in. uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2025", realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, określenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno - pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Rawicki oraz oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2017.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00