XVI Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 20 grudnia br. (piątek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się  XVI Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 - 2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Rawicz darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawickiego, położonej w Rawiczu przy ul. Wazów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 418/4 o powierzchni 0.0034 ha.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawickiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawickiego na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska w sprawie trudnej sytuacji finansowej i kadrowej Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00