XX Sesja Rady Powiatu Rawickiego

W dniu dzisiejszym odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której starosta Adam Sperzyński przedstawił radnym informację z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym. Radni wyrazili zgodę na dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2031 oraz uchwały budżetowej na 2020 rok.

W dalszej części Radni podjęli uchwały w sprawie:

-  przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2019,

- oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie rawickim w 2019 roku,

- określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020,

- zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu,

- wskazania podmiotu wykonującego zadania Centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- złożenia wniosku przez Powiat Rawicki o wsparcie finansowe zadania pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w Poddziałaniu 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

 

IMG 6887
IMG 6887
IMG 6894
IMG 6893
IMG 6888
IMG 6889

Tagi: , , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00