XXIII Nadwyczajna Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 10 września br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XXIII nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
4) Interpelacje i zapytania radnych.
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020.
6) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031.
7) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi 5492P Osiek - Zaorle kategorii drogi powiatowej.
11) Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Powiat Rawicki wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych", finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021, projektu obejmującego termomodernizację budynków należących do Powiatu Rawickiego.
12) Wolne głosy i wnioski.
13) Zakończenie.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00