XXVI sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 23 lutego br. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok. 18) odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2015 - 2016 z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013 - 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą  Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/302/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 -2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 -2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 -2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie.    

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00