XXVII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

XXVII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 29 grudnia br. (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021 - 2032.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2020-2030".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Priorytet II "Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie. 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00