XXX sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki zaprezentował sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji podjęto uchwały m.in. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie oraz zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.

Ponadto radni  przyjęli sprawozdanie z realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025" za rok 2016, a także zatwierdzili dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 - 2022 i zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Fot Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
10
11
12

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00