XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 12 października br. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu pok. 18 odbędzie się  XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/295/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Rawicki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 - 2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.            

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00