Wnioski w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

Rada Nadzorcza PFRON przyjęła do realizacji Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Jego realizatorem jest samorząd powiatowy i to on będzie przyjmować zaproszenie do uczestnictwa w programie. Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B,C,D,F i G programu przyjmowane będą do dnia 25 kwietnia 2016 r. Natomiast wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pfron.org.pl.
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 21 marca 2016 r.
Zgodnie z założeniami programu, adresatami pomocy mogą być dla:
1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania):
- powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych)
- gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
3) obszaru D (likwidacja barier transportowych):
- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty;
- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych)
? gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
5) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej)
? jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
6) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych):
- powiaty.
Powiat Rawicki może być realizatorem programu w obszarze B, C, D, E i G. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Rawickiego nie może przekroczyć:
- 30% kosztów jego realizacji w obszarach B
- 70% kosztów jego realizacji w obszarach C
- 60% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- 70% kosztów jego realizacji w obszarach D ( w przypadku projektów dot. wtz),
- 25% kosztów jego realizacji w obszarze E,
- 50% kosztów jego realizacji w obszarze G.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00