II Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 13 grudnia br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Domaradzice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Rawickiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018-2027.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie.  

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00