Oferta edukacyjna (młodzież)

Starostwo Powiatowe w Rawiczu oferuje tegorocznym absolwentom gimnazjów naukę w liceum, technikach i szkołach branżowych w Rawiczu i Bojanowie. Szkoły proponują kształcenie w następujących kierunkach:

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

1) Szkoły ponadgimnazjalne
- Profil matematyczny
- Profil biologiczny
- Profil humanistyczny
- Profil ogólny
- Profil dziennikarsko-prawny
- Klasa mundurowa (kadecka)

2) Szkoły ponadpodstawowe
- Profil matematyczno-fizyczny
- Profil matematyczny
- Profil biologiczno-chemiczny
- Profil humanistyczny z elementami dziennikarsko-prawnymi
- Profil ogólny
- Profil językowy
- Klasa mundurowa (kadecka)

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

1) Szkoły ponadgimnazjalne
- Technik weterynarii z elementami hodowli zwierząt egzotycznych
- Technik rolnik z elementami mechanizacji rolnictwa
- Technik informatyk z elementami obsługi dronów
- Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa)

2) Szkoły ponadpodstawowe
- Technik weterynarii z elementami hodowli zwierząt egzotycznych
- Technik rolnik z elementami mechanizacji rolnictwa
- Technik informatyk z elementami obsługi dronów
- Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa)
- Liceum Ogólnokształcące - oddział z rozszerzoną biologią w języku angielskim oraz rozszerzonym językiem angielskim

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

1) Szkoły ponadgimnazjalne
- Technik budownictwa
- Technik robót wykończeniowych w budownictwie
- Technik ekonomista
- Technik elektryk
- Technik handlowiec
- Technik logistyk
- Technik mechanik
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik teleinformatyk
- Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa)

2) Szkoły ponadpodstawowe
- Technik budownictwa
- Technik robót wykończeniowych w budownictwie
- Technik ekonomista
- Technik elektryk
- Technik handlowiec
- Technik logistyk
- Technik mechanik
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik teleinformatyk
- Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa)

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

- Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu
- Szkoła Branżowa I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wielozawodowa)
- Szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
- Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy
- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia

13-31 maja do godz. 15:00 - Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
21-25 czerwca do godz. 15:00 - Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
16 lipca o godz. 10.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
16-24 lipca do godz. 13.00 - Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
25 lipca 2019 r. o godz. 13.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2 września - Początek roku szkolnego 2019/2020

Biura rekrutacji:
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu - www.1lorawicz.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu - www.zszrawicz.pl
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie - www.zsptbojanowo.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu - www.zss-rawicz.pl

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00