Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Edukacja

Starostwo Powiatowe w Rawiczu jest organem prowadzącym dla trzech szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w liceum, technikach oraz szkołach branżowych. Placówki w Rawiczu i Bojanowie w swojej bogatej ofercie mają również szkoły dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ponadto funkcjonuje Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Z kolei Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu zapewnia najmłodszym mieszkańcom Powiatu Rawickiego, uczniom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych.