Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Herb, flaga, logo

Herb

herb powiatu rawickiego

Herb Powiatu Rawickiego nawiązuje do historii i tradycji Ziemi Rawickiej.

W polu 1 umieszczono orła białego bez korony, który nawiązuje do historycznego godła Wielkopolski.

W polu 2 czerwonym łódź złota ma bezpośrednie odniesienie do herbu Łodzia, którym pieczętowały się dwa znane rody zasłużone dla ziem powiatu rawickiego – Górków i Opalińskich.

Najstarsza pieczęć z herbem Łodzia pochodzi z 1303 r., natomiast w źródłach pisanych został po raz pierwszy odnotowany w 1411 r. Herb Łodzia jest jednym z najstarszych polskich herbów szlacheckich, spotykany głównie wśród rodzin wielkopolskich. Najbardziej rozpowszechniony był na ziemi kaliskiej, poznańskiej, sieradzkiej, a po unii w Horodle także na Litwie. Rodziny herbu Łodzia były założycielami oraz właścicielami wielu miast i miejscowości z terenu Wielkopolski. Wiele rodów Wielkopolski herbu Łodzia wywodziło się z Bnina, osady której początki sięgają 700 lat p.n.e. Prawa miejskie Bnin otrzymał w 1395 roku, a sąsiadujący z nim Kórnik w 1426 r. Okres największej świetności Kórnika przypadał na wiek XVI, kiedy właścicielami miasta byli Mikołaj, Łukasz, Uriel i Stanisław Górkowie herbu Łodzia. Miasta Bnin i Kórnik zostały połączone w 1961 r. Znakomitymi i zamożnymi rodami były rodziny Górków i Opalińskich, pieczętujące się także herbem Łodzia. Przedstawiciele tych rodów za panowania Jagielonów (1386-1571) piastowali funkcje wojewodów ziemi wielkopolskiej. Byli to m.in. Jan z Bnina Opaliński (1441 – 1449), Maciej z Bnina Opaliński (1477-1493), Łukasz Górka herbu Łodzia (1535-1539). W okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej (1573-1793) wojewodami byli: Stanisław Górka herbu Łodzia (1573-1592), Piotr Opaliński herbu Łodzia (1622-1624), Jan Opaliński herbu Łodzia (1628-1637), Krzysztof Opaliński herbu Łodzia (1637-1655). Rodzina Górków była właścicielami dzisiejszego Swarzędza i Osiecznej. W latach 1500-1551 Andrzej Górka kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski był właścicielem 12 miasteczek oraz ok. 100 wsi w Wielkopolsce. Były to m. in. Szmotuły, Wieleń, Wronki, Sieraków, Koźmin, Górka (obecnie Miejska Górka), Osieczna, Jutrosin, Kórnik, Bnin, Czempiń, Czarniejewo. Ród Górków był założycielem Miejskiej Górki. Pierwsze wzmianki o Miejskiej Górce jako mieście pochodzą z 1422 r. W latach 1238-1592 miasto było własnością potężnego rodu Górków (dawniej Łodziów), który prawdopodobnie od nazwy miejscowości przybrał swą nazwę. Ród ten wygasł w roku 1592 po bezdzietnej śmierci Stanisława Górki, wojewody poznańskiego, a miasto przejęła rodzina Czarnkowskich. W czasach późniejszych Miejska Górka stanowiła kolejno własność rodzin Kostków (1642-1655), Opalińskich, Leszczyńskich (1696-1738) oraz Sułkowskich. Jan z Bnina Opaliński – drugi mąż córki Przyjemskiego Zofii – był trzecim właścicielem Rawicza. Zapoczątkował w Rawiczu nowe miasto – dzisiejszy Plac Wolności.  W 1665 r. Opaliński nakazał otoczyć miasto wałem. W kwietniu 1674 r podarował miastu cegielnię, cztery lata później dał grunt pod budowę szpitala. Zmarł w 1684 roku w Poznaniu pozostawiając fortunę Przyjemskich Aleksandrowi Przyjemskiemu. Wśród wielu rodów szlacheckich najbardziej przysłużyły się Ziemi Rawickiej rody Górków i Opalińskich. Bogata historia tych rodów dowodzi, że ich obecność i działalność w znaczny sposób przyczyniła się do rozwoju nie tylko ziem wchodzących  w skład obecnego powiatu rawickiego, ale także całej Wielkopolski. Stąd herb Łodzia jest jednym z elementów składowych herbu Powiatu Rawickiego.

W polu 3 odwołano się do herbu stolicy powiatu przedstawiającego niedźwiedzia czarnego na murawie zielonej w polu złotym. Jest to uproszczony herb Rawicza (bez panny siedzącej na niedźwiedziu), który nadał miastu, wraz z nazwą, jego założyciel Adam Przyjemski (w 1638 r). W heraldyce najwyżej cenione są tzw. metale – złoto i srebro, a potem barwy: czerwień, błękit, czerń i zieleń. Złoto (zastępowane często barwą żółtą) symbolizuje 4 cnoty: szlachetność, życzliwość, otuchę i wzniosłość. Natomiast zieleń przedstawia: miłość, honor i dworskość.

Flaga

flaga powiatu

Logo

logo powiatu rawickiego

Font „Lato” na licencji SIL Open Font License 1.1

Kolory CMYK:
Żółty    C0  M15  Y100 K0
Czerwony C0  M100 Y100 K0
Zielony  C75 M0   Y100 K0

Kolory RGB:
Żółty    R252 G208 B0  #FCD000
Czerwony R221 G42  B27 #DD2A1B
Zielony  R58  G185 B17 #3AB911

Do pobrania:

  1. Herb Powiatu Rawickiego
  2. Flaga Powiatu Rawickiego
  3. Logo Powiatu Rawickiego
  4. Uchwala Rady Powiatu
  5. Uzasadnienie do uchwały
  6. Projekt herbu
  7. Projekt flagi