Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Strategie i programy

Przewodnik informacyjny o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2023 r.


Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022


Strategia Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025

Strategia_Powiat_Rawicki_2020-2030

Strategia aktualna 2016 – 2025


Uchwała Nr XXXI/252/09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad udzielania Stypendium Starosty Rawickiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym

Uchwala_zasady_udzielania_Stypendium_Starosty_Rawickiego


Wybrane zagadnienia z „Programu Rozwoju Powiatu Rawickiego”

Wybrane aspekty PRP


Przewodnik informacyjny Powiatu Rawickiego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

IPowiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022