Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Wsparcie dla inwestora

1. Poziom lokalny

Poniżej znajduje się wykaz gmin wraz z danymi kontaktowymi do punktów obsługi inwestorów, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dot. terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie tych gmin:

2. Poziom regionalny

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją.

Podmiot odpowiedzialny: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park

Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu

Wysokość wsparcia:

 • Dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych
 • Dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych
 • Dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych

Liczona od kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników

Więcej informacji: https://invest-park.com.pl/

Regionalne instytucje wspierające inwestorów:

 • Wielkopolskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów
  Forma wsparcia: dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.
  Strona internetowa: https://www.umww.pl/wielkopolskie-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow
 • Centrum Obsługi Inwestora Województwa Wielkopolskiego
  Forma wsparcia: współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów w województwie wielkopolskim.
  Strona internetowa: www.investinwielkopolska.pl
 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Forma wsparcia: projekty dotacyjne oraz pożyczki dla przedsiębiorców
  Strona internetowa: https://www.warp.org.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
  Forma wsparcia: pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy, wsparcie w tworzeniu miejsc pracy, pomoc w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i cudzoziemców
  Strona internetowa: https://rawicz.praca.gov.pl/
 • Wielkopolski Fundusz Rozwoju
  Forma wsparcia: poręczenia i pożyczki dla przedsiębiorców, głównie MSP
  Strona internetowa: https://www.wfr.org.pl/
 • Cech Rzemiosł Różnych w Rawiczu

3. Poziom krajowy

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację

Podmiot odpowiedzialny: Różne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Granty rządowe, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023

Skierowane dla:przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Wysokość wsparcia: do 15 tys PLN na każde utworzone miejsce pracy lub do 20% jako procent kosztów inwestycji

Więcej informacji: www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030

Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss


Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/


Wsparcie w postaci: pożyczki i programy dłużne na rozwój inwestycji i wsparcie bieżącej działalności

Podmiot odpowiedzialny: Bank Gospodarstwa Krajowego

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu i formy wsparcia)

Więcej informacji: www.bgk.pl