Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Rada Powiatu

Zdjęcie Rady Powiatu

Rada Powiatu Rawickiego VI Kadencji

Przewodniczący – Roman Sidor
Wiceprzewodniczący – Maciej Jagodziński
Wiceprzewodniczący – Paweł Matysiak

Radni:  Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś, Aleksandra Ciąder-Hajnce do 24 lutego 2022 r., Agata Roszak od 28 kwietnia 2022 r. do 12 kwietnia 2023 r., Piotr Popielas od 25 maja 2023 r. 

Komisje stałe Rady Powiatu Rawickiego

Komisja Rewizyjna
Katarzyna Frąckowiak – Przewodnicząca, członkowie: Piotr Popielas, Szymon Węcłaś.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący, członkowie: Marek Heinze, Ryszard Drozdowski.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju
Radosław Osiecki – Przewodniczący, członkowie: Jacek Gilewski, Karol Junory, Paweł Matysiak, Tadeusz Pawłowski

Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa
Grażyna Kośmider – Przewodnicząca, członkowie: Wiesław Ceglarek, Maciej Jagodziński, Jakub Moryson

Zapewnieniem obsługi administracyjnej Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu zajmuje się Biuro Rady Powiatu – tel. 65 546 51 06, e-mail: biurorady@powiatrawicki.pl

Interpelacje i zapytania Radnych Rady Powiatu Rawickiego

Wykaz Interpelacji i Zapytań Rady Powiatu Rawickiego

Transmisje obrad sesji Rady Powiatu

Link

Wykaz posiedzeń i protokoły z sesji Rady Powiatu Rawickiego

Link