Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Projekty dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach pierwszej transzy Powiat Rawicki otrzymał kwotę 513.296,00 zł i przeznaczył ją na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”. W ramach drugiej transzy pozyskał kwotę 8 mln zł na modernizację budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”.