Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Honorata Biernat
pełni dyżur w pokoju nr 10 (I piętro), budynek A (Rynek 17)
w środy – w godz. 8:00-15:00
w piątki – w godz. 9:00-14:00
Kontakt e-mail: h.biernat@powiatrawicki.pl, telefon: 65 546 51 38 (czynny wyłącznie w dniach dyżuru Rzecznika)

Do kompetencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, a także wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.