Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W stanach nagłych w Głównej Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. udzielane są świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w godzinach:

 • dni powszednie od 18:00 do 8:00 rano dnia następnego,
 • dni świąteczne i wolne od pracy od 8:00 do 8:00 dnia następnego (całodobowo).

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i święta uzasadniają m.in.:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (mimo stosowania leków przeciwgorączkowych), szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej- wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Realizacja świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej odbywa się w pomieszczeniach poradni dermatologicznej (w budynku pogotowia), według obowiązujących zasad. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są także zabiegi pielęgniarskie. Personel wykonuje je na podstawie skierowania od lekarza zlecającego.