Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Cyberbezpieczeństwo

Wykonując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zamieszczamy podstawowe informacje pozwalające na zrozumienie tych zagrożeń oraz sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.


Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy (art. 2 pkt. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)


Rodzaje ataków

Malware – oprogramowanie o szkodliwym działaniu dla systemu komputerowego oraz jego użytkowników.

Man in the Midle – atak polegający na podsłuchu i modyfikacji przesyłanych wiadomości

Cross-site scripting – polega na umieszczeniu na stronie internetowej kodu, który skłania do wykonania nieplanowanego działania.

Phishing – ma na celu pozyskanie hasła użytkownika, które służy do logowania w portalach

Ransomware – oprogramowanie szyfrujące dane użytkownika i blokujące dostęp do systemu komputerowego oraz żądające okupu


Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

  • aktualizacja oprogramowania
  • instalacja oprogramowania antywirusowego
  • korzystanie z legalnego oprogramowania
  • używanie silnych haseł
  • dwuskładnikowe uwierzytelnianie
  • szyfrowanie dysku


Źródła wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa: