Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Szczegółowe informacje dotyczące dotyczące Petycji oraz roczne wykazy Petycji dla Powiatu Rawickiego znajdują się w BIP pod adresem: http://bip.powiatrawicki.pl