Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Starostwo Powiatowe w Rawiczu umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. w siedzibie Starostwa, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym,
  2. zdalnie, korzystając z własnego sprzętu komputerowego, np. komputera PC, laptopa, tabletu, smartfona, wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w link: Tłumacz języka migowego. Kliknięcie odnośnika wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego, dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu informuje, że osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą uzyskać również pomoc na miejscu, w budynku Starostwa w Punkcie Obsługi Interesantów, ul. Rynek 17 pok. nr 2 (parter) oraz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Wały Dąbrowskiego 2, pok. nr 6 (parter).

Osoba niesłysząca chcąca załatwić sprawę w tut. Starostwie zobowiązana jest do zgłoszenia zamiaru skorzystania z usługi pozwalającej na komunikowanie się, na 3 dni robocze przed przybyciem do Urzędu, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Korzystanie z ww. usługi jest bezpłatne.

Zgłoszenia można dokonać:

elektronicznie na adres: punktobslugi@powiatrawicki.pl,
poprzez ePUAP na adres: /kk3770ibgq/skrytka,
faksem na numer: 65 546 51 14,
osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów przy ul. Rynek 17 – pok. 2,
za pośrednictwem poczty.

Filmy instruktażowe poniżej:

Certyfikat – Samorząd wdrażający Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Certyfikat

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rawiczu z siedzibą na parterze przy Wałach J. Dąbrowskiego 2. Budynek ten posiada oddzielne wejście, w którym została zainstalowana platforma umożliwiająca osobom niepełnosprawnym pokonanie barier architektonicznych. Pomieszczenia zespołu spełniają wszelkie wymogi określone przepisami prawa, tj.: gabinet lekarski, pomieszczenie do przeprowadzania rozmów przez specjalistów, poczekalnię oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W skład zespołu wchodzą: sekretarz, pracownik administracyjny, lekarze, psycholodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi oraz pedagodzy.

Zakres działania zespołu:

  • Orzekanie o niepełnoprawności (dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia).
  • Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia).
  • Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień.
  • Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.
  • Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.
  • Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką rehabilitacyjną lub edukacyjną osób niepłnosprawnych.

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od godz. 08.00 do godz. 16.00
wtorek – piątek od godz. 07.00 do godz. 15.00

Dane teleadresowe:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu
Wały J. Dąbrowskiego 2,
63-900 Rawicz
parter, pokój nr 6
tel./fax: 65 545 35 05
e-mail: zon@powiatrawicki.pl