Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Polski Ład

Projekty dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Powiat Rawicki otrzymał również dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Całkowity koszt zadania wynosił 45 156,00 zł, z czego 35 246,80 zł to kwota wsparcia przyznana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej, a pozostała część tj. 9 909,20 zł jest wkładem finansowym własnym.

Wszystkie aktualności związane z projektami w ramach Polskiego Ładu: