Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Polski Ład

Powiat Rawicki realizuje z Rządowego Funduszu Polski Ład:

  1. Program Inwestycji Strategicznych:
  • modernizację budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. 10,4 mln zł,
  • termomodernizację budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie 4,5 mln zł,
  • przebudowę drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo – Sowiny na odcinku Gołaszyn – Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km 4,5 mln zł,
  • przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego 9,5 mln zł,
  • przebudowę sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego 4,5 mln zł.

2. Program Inwestycji Strategicznych PGR:

  • przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego na kwotę około 9,5 mln zł.

3. Program Odbudowy Zabytków:

  • modernizację budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie na kwotę 0,5 mln zł,
  • renowację zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie na kwotę 0,15 mln zł,
  • modernizację mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku na kwotę 0,5 mln zł.

Powiat Rawicki otrzymał również dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Całkowity koszt zadania wynosił 45 156,00 zł, z czego 35 246,80 zł to kwota wsparcia przyznana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej, a pozostała część tj. 9 909,20 zł jest wkładem finansowym własnym.

Aktualności związane z projektami w ramach Polskiego Ładu: