Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Historia

W okresie istnienia Polski piastowskiej występowały obszary administracyjno-gospodarcze zwane opolami. Odpowiadały im tzw. kasztelanie terytorialne skupiające na określonym terenie wszystkie osady i grody. Najstarsze wzmianki o osadach wchodzących w skład dzisiejszego Powiatu Rawickiego pochodzą z XI wieku. Na terenach ziemi rawickiej znajdowała się wówczas kasztelania czestramaska, która w miarę upływu czasu połączyła się z Golejewkiem. Rolę Czestramia w XIII wieku zastąpiła kasztelania dubińska. Pierwsze wzmianki o Jutrosinie pochodzą z 1281 r., o Konarach z 1292 r., o Górce, późniejszej Miejskiej Górce z 1294 r. Do połowy XV wieku na terenie ziemi rawickiej znajdowało się 70 osad, które stanowiły trzon osadnictwa regionu. W 1638 r. doszło do założenia dwóch ośrodków miejskich Bojanowa i Rawicza, które rozwinęły się w poważne centra przemysłowe Wielkopolski.

W wyniku II rozbioru Polski teren ziemi rawickiej został zajęty przez Prusy. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie, którego integralną częścią była ziemia rawicka. Administracyjnie teren ten należał do powiatu krobskiego. W roku 1886 władze pruskie dokonały nowego podziału Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Utworzono 16 nowych powiatów, w tym również powiat rawicki. Posiadał on wówczas 496 km2, liczył 48 tys. mieszkańców i pod względem gęstości zaludnienia zajmował pierwsze miejsce w Wielkopolsce.

Lata 1919 i 1920 zapisały się w sposób szczególny w historii Polaków ziemi rawickiej. Pierwszą miejscowością, która wyzwoliła się spod panowania niemieckiego była Miejska Górka. Stało się to w dniu 5 stycznia 1919 r. Dwa dni później wolny był Jutrosin. W mieście tym zaczęto organizować powiat nazywany rawickim, ale z siedzibą w Jutrosinie. Pierwszym starostą powiatu był Stefan Suchocki z Bartoszewic. Ostatecznie powiat rawicki znalazł się w obrębie państwa polskiego 17 stycznia 1920 r. Jest to data historyczna, data powrotu Rawicza do Polski, jak również pozostałej części powiatu, w tym Bojanowa i Sarnowy. Uroczyste przeniesienie władz powiatowych z Jutrosina do Rawicza odbyło się 18 stycznia 1920 r.

Od 1 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 r. Polska podzielona była na 49 województw, a powiaty uległy likwidacji. Teren powiatu rawickiego znalazł się w granicach województwa leszczyńskiego. Po reorganizacji państwa, z dniem 1 stycznia 1999 r. przywrócono podział na powiaty oraz podzielono kraj na 16 województw. Siedzibą Powiatu Rawickiego został ponownie Rawicz.