Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Dyżury aptek

Informujemy, iż Rada Powiatu Rawickiego podjęła Uchwałę nr L/387/22 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Treść uchwały wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewRawiczu/document/893906/Uchwa%C5%82a-L_387_22

Harmonogram dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w Powiecie Rawickim w 2023 roku. Dyżury w porze nocnej od poniedziałku do piątku w godz. 22:00-7:00 oraz wszystkie święta i inne dni wolne od pracy w godz. 22:00-8:00 pełnione są zgodnie z harmonogramem – pobierz plik PDF

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego w 2023 roku – pobierz plik PDF