Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Biuro rzeczy znalezionych

Zgodnie ustawą o rzeczach znalezionych Starosta Rawicki informuje, że w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, Rynek 17, pokój nr 1 (I piętro) znajduje się Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powołane do odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania, przechowywania tych rzeczy, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru oraz udzielania wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw.

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek – od godziny 8.00 do 16.00
wtorek-piątek – od godziny 7.00 do 15.00
tel. 65 546 51 37