Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Szpital

Szpital składa się z sześciu oddziałów: dziecięcego z pododdziałem noworodkowym, wewnętrznego, chirurgicznego, intensywnej opieki medycznej, ginekologiczno – położniczego i zakładu opiekuńczo – leczniczego.

Adres:  ul. Gen.Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz

Tel :+ 48 65 546 24 13-16,
Fax Szpital: + 48 65 537 63 11,
Fax Sekretariat: + 48 65 546 70 61

NIP: 699-19-19-769

Strona internetowa: http://www.szpitalrawicz.pl/