Mapa Rawicza z zaznaczonymi budynkami Starostwa

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17 / 63-900 Rawicz
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 / 63-900 Rawicz

Sekretariat / Centrala
tel./fax: 65 546 22 11
e-mail: sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
e-mail: punktobslugi@powiatrawicki.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP
/kk3770ibgq/SkrytkaESP
Instrukcja obsługi elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://www.epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Media społecznościowe
https://facebook.com/powiatrawicki

https://www.youtube.com/channel/UCdVFTKwIEomlavuQZedNd3w

Powiat Rawicki w serwisie eSesja

https://powiatrawicki.esesja.pl

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Rawiczu
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00, obsługa interesantów w zakresie architektury i budownictwa: 7:00-13:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00
sobota, niedziela: nieczynne

Starostwo Powiatowe
NIP: 699-17-53-375 / REGON: 411101527

Powiat Rawicki
NIP: 699-19-32-379 / REGON: 411050474

Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Wszystkie wpłaty prosimy realizować w formie przelewu na poniższe konta bankowe:

Dochody Powiatu Rawickiego m.in. opłata komunikacyjna, dziennik budowy, karta wędkarska, opłata geodezyjna, karta parkingowa:
55 1020 3121 0000 6002 0004 8603

Dochody Skarbu Państwa m.in. wieczyste użytkowanie, służebność przejazdu, trwały zarząd, czynsz, przekształcenie prawa wieczystego:
20 1020 3121 0000 6602 0004 8066

Wadium, zabezpieczenie umów: 25 1020 3121 0000 6102 0004 8124

Wydziały:

Biuro audytu wewnętrznego i kontroli

Audytor Wewnętrzny - Marlena Wójcińska

e-mail: m.wojcinska@powiatrawicki.pl

 

Główny Specjalista ds. kontroli - Magdalena Łakomy

e-mail: m.lakomy@powiatrawicki.pl

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 21

tel. 65 546 51 40

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Główny Specjalista: Marcin Stoiński

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 22

e-mail: obywatelski@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 37

 

Biuro Prawne

Radca Prawny - Krzysztof Pietrzak
Radca Prawny - Krzysztof Bojarczuk

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 25

e-mail: biuroprawne@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 05

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  - Honorata Biernat

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 10

e-mail: h.biernat@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 38

Wydział Finansów

Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału - Barbara Noga

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: b.noga@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 33 - Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału
tel. 65 546 51 34
tel. 65 546 51 35 - Główny księgowy

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Cieplik

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl

tel. 65 545 21 60 - Naczelnik
tel. 65 545 42 12
tel. 65 545 17 83
tel. 65 546 11 09 - Geolog Powiatowy - Robert Gelmuda

Pracownicy urzędują w pokojach nr 13, 14, 15, 19, 20 (Budynek B - Dąbrowskiego 2)

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Janusz Turek

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: geodezja@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 10 - Naczelnik
tel. 65 546 51 11 - Gospodarka nieruchomościami
tel. 65 546 51 12 - Ewidencja gruntów
tel. 65 546 51 13 - Ewidencja gruntów
tel. 65 546 51 15 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
tel. 65 546 51 16 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
tel. 65 546 51 17 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Pracownicy urzędują Budynku A - Rynek 17

 

Wydział Komunikacji i Dróg

Naczelnik Wydziału - Agnieszka Adamczak

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 52 99 - Naczelnik
tel. 65 546 51 27 - Prawo jazdy
tel. 65 545 32 99 - Rejestracja pojazdów

Pracownicy urzędują w pokojach 1,9,11 (Budynek B - Dąbrowskiego 2)

 

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Powiatu - Naczelnik Wydziału - Izabela Sarnowska

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pracownicy urzędują w pokojach nr 2, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21,

e-mail: sekretarz@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 22 - Sekretarz Powiatu - Naczelnik Wydziału
tel. 65 546 51 14 - Punkt Obsługi Interesantów
tel. 65 546 51 06 - Biuro Rady Powiatu
tel. 65 546 51 07 - Kadry
|tel. 65 545 24 68 - Organizacje pozarządowe
tel. 65 546 51 04 - Informatyk
tel. 65 546 51 08
tel. 65 546 22 11 - Sekretariat

Pracownicy urzędują w Budynku A - Rynek 17

Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju

Naczelnik Wydziału - Katarzyna Łęcka

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 28 - Naczelnik
tel. 65 546 51 30
tel. 65 546 51 39

Pracownicy urzędują w pokojach nr 31, 33, 34 (Budynek A - Rynek 17)

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący Zespołu: Justyna Skrzypek

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: zon@powiatrawicki.pl

tel. 65 545 35 05

Pracownicy urzędują w Budynku B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

ul. Dworcowa 1, 63-900 RAWICZ

tel. 65 546 43 33; 65 546 73 76
http://www.pcprrawicz.pl
email:sekretariat@pcprrawicz.pl

Kierownik Jednostki: Ewa Szczepaniak

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

ul. Podmiejska 10, 63-900 RAWICZ

tel./fax. 65 545 34 74
http://www.pzd.powiatrawicki.pl
email: pzd@powiatrawicki.pl

Kierownik Jednostki: Jarosław Trawka

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

ul. Kamińskiego 19A, 63-900 RAWICZ

tel. 65 546 26 13; fax. 65 545 21 17
http://www.pup.powiatrawicki.pl
email: pup@powiatrawicki.pl

Dyrektor Jednostki: Sławomir Wasilewski

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 29, 63-900 RAWICZ

tel. 65 546 44 82 fax. 65 546 36 23
www.1lorawicz.pl
email: lo1@powiatrawicki.pl

Dyrektor Szkoły: Arnold Ratajski

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

ul. Hallera 12, 63-900 RAWICZ

ul. Grota Roweckiego 9e, 63-900 RAWICZ

ul. Sienkiewicza 27, 63-900 RAWICZ (warsztaty szkolne)

tel. 65 545 30 72; fax. 65 545 22 35
http://www.zszrawicz.pl
email: zsz@powiatrawicki.pl

Dyrektor Szkoły: Daria Jagła

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9f, 63-900 RAWICZ

tel. / fax. 65 546 15 07
http://www.zssrawicz.pl
email: zss@powiatrawicki.pl

Dyrektor Szkoły: Marta Rzepecka

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

ul. Dworcowa 29, 63-940 BOJANOWO

tel. 65 545 62 31; fax. 65 545 63 43
http://www.zsrbojanowo.pl
email: zspt@powiatrawicki.pl

Dyrektor Szkoły: Beata Nowak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9e, 63-900 RAWICZ

tel. 65 614 18 54; 65 614 27 98
http://www.poradniarawicz.pl
email: ppp@powiatrawicki.pl

Dyrektor Poradni: Elżbieta Figisiak

Dom Pomocy Społecznej w Pakówce

Pakówka 42, 63-940 BOJANOWO

tel. 65 545 63 58; fax. 65 545 62 89
http://www.pakowka.fc.pl
email: sekretariat@pakowka.fc.pl

Dyrektor Domu: Zbigniew Polowczyk

Dom Pomocy Społecznej w Osieku

Osiek 54, 63-920 PAKOSŁAW

tel. / fax. 65 547 83 31
http://dpsosiek.powiatrawicki.pl
email: dpsosiek@powiatrawicki.pl

Dyrektor Domu: Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mały Dworek" w Łaszczynie

Łaszczyn 63, 63-900 RAWICZ

tel. 65 545 20 82
email: malydworek4@wp.pl

Dyrektor Placówki: Małgorzata Pospiech

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowy Dworek" w Łaszczynie

Łaszczyn 63/2, 63-900 RAWICZ

tel. 65 545 20 82
email: pow@powiatrawicki.pl

Dyrektor Placówki: Małgorzata Pospiech

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4
63-900 Rawicz

e-mail: pcuw@powiatrawicki.pl

BIP: pcuw.powiatrawicki.pl

DYREKTOR: Urszula Stefaniak
Tel. 725 337 339

JEDNOSTKI służby, inspekcje, straże w obrębie powiatu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: pinb@powiatrawicki.pl
tel. / fax. 65 546 47 83

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Paweł Moryson

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl, psse.rawicz@pis.gov.pl

Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/psse-rawicz

tel. (65) 545-3937
fax. (65) 545-3937

Telefon alarmowy (całodobowy): 602 534 361

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu: mgr Grażyna Marczyńska

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu

ul. Scherwentkego 13, 63-900 Rawicz

e-mail: kppsprawicz@psp.wlkp.pl
Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/kppsp-rawicz
tel. 65 322 43 00
fax. 65 322 43 18

Komendant Powiatowy: Marcin Wysokiński

Skargi i wnioski:

Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik, naczelnicy wydziałów, kierownicy biur i przewodniczący zespołów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00. Ponadto Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. od 15.00 do 15.30.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00