Posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 18 czerwca  br.    (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali narad Starostwa Powiatowego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Przyjęcie protokołu przez Członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Starosty Rawickiego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018 - 2027.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00