Przeprowadzono szkolenie

Od 31 sierpnia do 12 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbywały się szkolenia z zakresu elektronicznych usług publicznych w ramach realizowanego projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych".

W spotkaniach udział wzięli:  pracownicy firmy Systherm-Info,  pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Organizacyjnego, a także jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Podczas szkolenia zapoznano uczestników z e-usługami dotyczącymi prowadzenia i udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługi rzeczoznawców majątkowych, udzielania informacji z ewidencji gruntów i budynków dla komorników, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, realizacji zadań związanych z cyfryzacją materiałów zasobu oraz obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

Tagi:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00